top of page

Hakkımda

Elif Girgin, Yeditepe Üniversitesi Psikoloji lisans programını yüksek onur öğrencisi olarak bitirerek “psikolog” unvanı almaya hak kazanmıştır.


Lisans eğitimi sürecince, kişilik bozuklukları, bağımlılıklar, depresyon, kaygı bozuklukları, iletişim/ilişki problemleri, öz-güven, öz-saygı, öz-şefkat, yeme bozuklukları, motivasyon problemleri, öfke kontrol sorunları ve bipolar bozukluk alanlarında yetkinlikleri üzerine eğitim ve stajlarını tamamlamıştır. Bunların yanı sıra; yeme psikolojisi, öz-güven, öz-şefkat ve beden algısı üzerine online dergi oluşumunda yazılar yayınlamıştır. Psikoloji Ağı aracılığıyla birçok projede yürütücülük yapmıştır.


Uzmanlık alanını nitelikli kılmak adına çeşitli eğitimlere katılmıştır. Masterson Türkiye Enstitüsü’nde, Masterson Psikanalitik Psikoterapi eğitiminin süpervizyon sürecine devam etmektedir ve profesyonel olarak; ergen ve yetişkin danışanları ile yüz yüze ve online psikanalitik yönelimli psikoterapi süreci yürütmektedir.

bottom of page