top of page

Terapiler

ergen terapisi

Ergen Terapisi

 
Gizliliğin esas olduğu, terapist ile genç bireyin arasındaki güvenli terapötik bağa dayanan psikoterapi seanslarında, gencin rahatsız olduğu; özgüven ve ilişki problemleri, kimlik arayışı gibi durumlar işlenerek bireyin hem çevresiyle hem de kendisiyle daha sağlıklı ilişkiler geliştirmesinde destek olunabilir.

yetişkin terapisi

Yetişkin Terapisi

Yetişkin terapisi, bireylerin işlevsel hayatını sekteye uğratan, bireylerin rahatsız olduğu kaygı, stres, madde kullanım bozuklukları, ilişki problemleri, yeme bozuklukları, uyku bozuklukları, öfke problemleri, kayıp ve yas gibi konuları ele alan ve gizliliğe dayanan psikoterapi alanıdır. 
Terapist, bireylerin yargılanmadığı, kendilerini rahatça ifade edebilecekleri nötr bir alan açarak bireylerin yaşam yolunda eşlik eder.

online terapi

Online Terapi 

Çeşitli sebeplerle terapistin ve danışanların yüz yüze görüşemedikleri, internet üzerinden yürütmek durumunda kaldıkları çevrimiçi psikoterapi türüdür. Mekansal ve zamansal farklılıklarda yaşamı ve psikoterapiye erişimi kolaylaştıran online terapide, görüntünün ve sesin mevcut olduğu dijital platformlar kullanılır.

bottom of page